Έκθεση της ΦΟΖ/ FOZ exhibition at Vault 23/11/2013 21:00